top of page

Tietosuojaseloste (GDPR), V-S Halpavarasto

V-S Halpavarastolle ensiarvoisen tärkeää on asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen ja tiedon suojaaminen. Tämä tietosuojaselosteen avulla, asiakkaamme ymmärtää paremmin, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, millä perusteella ja miten käsittelemme näitä tietoja (GDPR).

V-S Halpavarasto noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen.  Käsittelemme myös henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018.


Pääset lukemaan päivitetyn tietosuojaselosteemme täältä.

bottom of page